Opći akti škole

Naziv Veličina Tip Objavljeno
Pravilnik o metodama, elementima i kriterijima vrednovanja učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 2,211 PDF 15/01/2024
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o metodama i elementima vrednovanja učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 898 PDF 02/10/2023
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Glazbenoj školi Ferdo Livadić 749 PDF 02/10/2023
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija GŠ Ferdo Livadić 901 PDF 22/09/2023
Pravilnik o plaćanju participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 1,068 PDF 22/09/2023
Pravilnik o radu GŠ Ferdo Livadić 412 PDF 21/06/2023
Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti u Glazbenoj školi Ferdo Livadić 1,933 PDF 22/12/2022
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje 382 PDF 21/12/2022
Pravilnik o metodama i elementima vrednovanja učenika Glazbene škole Ferdo Livadić 1,157 PDF 21/12/2022
Pravilnik o kućnom redu GŠ FL 2,377 PDF 10/11/2022
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 3,231 PDF 01/07/2022
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i Popis dokumentarnog gradiva Glazbene škole Ferdo Livadić s rokovima čuvanja 6,123 PDF 09/07/2021
Procedura provjere vjerodostojnosti javnih isprava kojima se dokazuje vrsta i razina obrazovanja 609 PDF 25/05/2021
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća, Samobor, 30. 12. 2020. 288 PDF 30/12/2020
Protokol o postupanju u vrijeme epidemije COVID-19 - GŠ Ferdo Livadić 30 DOCX 08/09/2020
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ferdo Livadić Samobor, 8. travnja 2020. 559 PDF 08/04/2020
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ Ferdo Livadić, 5. lipnja 2019. 1,323 PDF 05/06/2019
Statut GŠ Ferdo Livadić, 4. travnja 2019. 6,467 PDF 04/04/2019
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 24. 05. 2018. 20 DOCX 24/05/2018
Pravilnik o zaštiti na radu GŠ Ferdo Livadić 2015. 93 DOC 05/02/2015
Pravilnik o zaštiti od požara 6,007 PDF 04/12/2012
Poslovnik o radu školskih vijeća, Samobor, 3. 12. 2008. 2,762 PDF 03/12/2008

Cookie Consent with Real Cookie Banner