Financijsko poslovanje

Naziv Veličina Tip Objavljeno
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01-31.12.2023 24 DOCX 23/04/2024
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU JLP 5,769 XLSX 23/04/2024
Javnost o trošenju sredstva 03-2024 19 XLSX 19/04/2024
Informacije o trošenju sredstava za veljaču 2024. godine 17 XLSX 19/03/2024
Informacije o trošenju sredstava za siječanj 2024. godine 19 XLSX 20/02/2024
Bilješke uz PR-RAS i BILANCU I-XII-2023 950 PDF 06/02/2024
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-2023 531 XLSX 06/02/2024
Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu 38 DOCX 02/01/2024
Financijski plan za 2024. godinu i projekcija financijskog plana za 2025. i 2026. godinu 42 XLSX 02/01/2024
Bilješke uz PR-RAS i BILANCU - I-XII-2022 42 DOC 23/02/2023
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-2022 525 XLSX 23/02/2023
Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu 41 DOCX 23/12/2022
Financijski plan za 2023. godinu i projekcija financijskog plana za 2024. i 2025. godinu 41 XLSX 23/12/2022
Rebalans financijskog plana za 2022. godinu 27 XLSX 09/12/2022
Bilješke uz PR-RAS - 1-12-21 47 DOC 07/02/2022
Bilješke uz Bilancu 2021. 37 DOC 07/02/2022
Financijski izvještaj GŠ Ferdo Livadić I-XII-2021 1,311 XLS 07/02/2022
Obrazloženje Financijskog plana za 2022.-2024. 39 DOCX 05/01/2022
Financijski plan za 2022.-2024. Glazbena škola Ferdo Livadić 138 XLS 05/01/2022
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu 71 XLS 22/10/2021
Financijski izvještaj I-XII-2020 1,282 XLS 27/02/2021
Bilješke uz PR-RAS 1-12-20 42 DOC 03/02/2021
Bilješke uz Bilancu 2020 32 DOC 03/02/2021
Bilješke uz PR-RAS, 1. 1. - 31. 12. 2019. 41 DOC 07/02/2020
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. 12. 2019. 33 DOC 07/02/2020
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. 1. - 31. 12. 2019. 1,269 XLS 07/02/2020
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 83 XLS 21/01/2020
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu 40 DOCX 01/01/2020
Procedura blagajničkog poslovanja, 30.10.2019. 22 DOCX 30/10/2019
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje, 30.10.2019. 18 DOCX 30/10/2019
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 80 XLS 13/02/2019
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. 41 DOCX 13/02/2019
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj - 31. prosinac 2018. 401 XLSX 31/01/2019
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. 47 DOC 31/01/2019
Bilješke uz bilancu sa stanjem 31. prosinca 2018. 41 DOC 31/01/2019
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 19 DOCX 05/07/2018
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i obvezama, za razdoblje: 01. 01. - 31.12. 2017. 48 DOC 15/02/2018
Bilješke uz Bilancu sa stanjem 31. prosinca 2017. godine 36 DOC 15/02/2018
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. 01. - 31. 12. 2017. 1,272 XLS 15/02/2018
Financijski plan GŠ Ferdo Livadić za 2018. god. i projekciju za 2019. i 2020. god. 30 XLSX 28/12/2017
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. god. 43 DOCX 28/12/2017
Rebalans financijskog plana za godinu 2017. - II 60 XLS 24/10/2017
Evidencija sklopljenih ugovora 2016. 35 XLS 02/03/2017
Financijski plan 2017. 79 XLS 03/02/2017
Godišnji Financijski izvještaj 2016 1,327 XLS 03/02/2017
Bilješke uz PR-RAS za 2016. 43 DOC 03/02/2017
Bilješke uz Bilancu 2016. 35 DOC 03/02/2017
Rebalans financijskog plana za 2016. godinu - II 58 XLS 20/12/2016
Procedura praćenja i naplate prihoda GŠ Ferdo Livadić 15 DOCX 01/09/2016
Financijsko izviješće 2015. 1,324 XLS 10/02/2016
Bilješke uz Bilancu 2015. 178 PDF 27/01/2016
Bilješke uz PR-RAS obrazac 2015. 207 PDF 27/01/2016
Evidencija važećih ugovora 2015. 33 XLS 22/01/2016
Financijski plan 2016. 86 XLS 13/01/2016
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika 2015.-2017. 94 XLS 16/10/2015
Bilješke uz PR-RAS 2014. 237 PDF 28/01/2015
Financijski izvještaj 2014. 1,396 XLS 26/01/2015
Aneks procesu izdanih računa 2013. 11 DOCX 19/06/2013
Fiskalna odgovornost zaprimanje računa GŠ 17 DOCX 27/02/2012
Fiskalna odgovornost - Procedura ugovorne obveze 56 DOC 19/12/2011

Cookie Consent with Real Cookie Banner