Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Predmeti
Zbor

GLAZBENI VRTIĆ

Program Glazbenog vrtića obuhvaća djecu od navršenih pet godina, koja su se socijalizirala unutar grupe te mogu samostalno sudjelovati u radu. Kod djece se nastoji razviti osjećaj za metar kroz usvajanje različitih brojalica. Brojalice se izvode uz pokret, uključujući pritom cijelo tijelo, te uz sviranje na Orffovom instrumentariju.
Slušanjem kraćih skladbi ili odlomaka većih glazbenih djela razvija se senzibilitet za glazbu. Radi dobi djece slušanje često uključuje i pokret.
Opseg glasa razvija se usvajanjem pjesmica različitog sadržaja i opsega s naglaskom na izražajnom pjevanju.
Najčešći završetak satova je likovno izražavanje doživljenog.

POČETNI SOLFEGGIO

Program Početnog solfeggia uključuje djecu od navršenih šest i pol do osam godina koja su dobro socijalizirana u grupi, vladaju vještinom pisanja i osnovnim pojmovima desno-lijevo, gore-dolje i sl.
Rad započinje igrama s pjevanjem koje pred djecu postavljaju različite zadatke.
U ovom uzrastu djeca usvajaju pjesmice većeg opsega tonova, obično višestrofne, koristeći tonske rodove dura i mola, te stare načine.
Počinjemo raditi na svjesnoj intonaciji u okviru heksakorda, bez da djeca zapisuju visinu tonova. Notne znakove koristimo kako bismo prepoznali i zapisali različite ritamske kombinacije u dvo-, tro- i četveročetvrtinskoj mjeri.
Djeca usvajaju osnovne glazbene pojmove kao što su tempo i dinamika te osnovne oznake za način izvođenja glazbenog djela.
Uz slušanje glazbe, djeca se upoznaju sa skupinama instrumenata, njihovom načinu sviranja, jednostavnim glazbenim oblicima, glazbenim kućama i prostorima za koncertiranje te ostalim pojmovima vezanim uz glazbenu kulturu.

Kod upisa u programe djeca ne prolaze provjeru. Tijekom pohađanja nema zahtjeva u obliku domaćih zadaća ili ispitivanja već se svako dijete nastoji potaknuti da se razvije u okviru svojih sposobnosti i mogućnosti. Svako dijete je posebno i jedinstveno.

Oba programa odvijaju se dva puta tjedno po 45 minuta. Na polugodištu te na kraju školske godine održavaju se javni satovi za roditelje polaznika.  Na kraju školske godine djeca dobivaju uvjerenje kojim se potvrđuje da su pohađali i uspješno savladali program.

Voditeljica programa:
Ema Gross, prof.

 
 
naslovna   |   djelatnici   |   odjeli   |   nastava   |   upisi   |   galerija   |   uvjeti korištenja   |   pravila privatnosti   |   o kolačićima Studio Imago