Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Predmeti
Zbor

Skupno muziciranje

U prve dvije godine učenja, svi učenici glazbene škole upoznaju svoje instrumente i usvajaju način zapisivanja glazbe. U trećoj godini svog glazbenog obrazovanja uključuju se u nastavu skupnog muziciranja - u dječjem zboru ili orkestrima (mlađi gudački ili puhački orkestar). Muziciranje u skupini je sljedeći i vrlo značajni korak u razvijanju njihovih glazbenih sposobnosti. Učenici se uče uklopiti u veću skupinu, razvijajući osjećaj važnosti svog doprinosa zajedništvu, kao i navikavanja na odgovornost za svoj dio angažmana. Iskustva pokazuju da to prihvaćaju s velikom voljom i da uživaju u vremenu provedenom sa svojim vršnjacima u zajedničkom muziciranju.

Učenici klavira i udaraljki od trećeg razreda osnovne glazbene škole pa do završetka školovanja planom i programom Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske OBVEZNI su pohađati nastavu zbora. U osnovnoj školi to je dječji, a u srednjoj školi mješoviti zbor. Pjevaju se višeglasne skladbe iz bogate zborske literature primjerene njihovom uzrastu.

Određeni učenici se prema potrebi mogu uključiti u neki od školskih orkestara - to su najčešće učenici udaraljki. Svi učenici udaraljki koji nisu uključeni u neki od orkestara, obvezno pohađaju nastavu zbora.
Pored zakonom propisane i obvezne nastave zbora, učenici mogu biti uključeni i u nastavu komorne glazbe, i to kao izbornog predmeta. Pohađanje takvog izbornog predmeta NE oslobađa ih nastave zbora, osim u slučajevima koje posebno razmatra i odobrava vijeće nastavnika. U 3. i 4. razredu srednju glazbene škole učenici imaju i zbor i komornu glazbu kao obvezne predmete.
Nastava dječjeg zbora se održava 2 puta tjedno po 45 minuta, a nastava mješovitog zbora po planu i programu obvezna je 4 sata tjedno po 60 minuta.

 
 
naslovna   |   djelatnici   |   odjeli   |   nastava   |   upisi   |   galerija   |   uvjeti korištenja   |   pravila privatnosti   |   o kolačićima Studio Imago